Rozwój Jutra

O nas

Szkolenie z zarządzania czasem

Szkolenie z zarządzania czasem

“- Czy długo trzeba czekać? – zapytał uczeń mistrza
– Jeśli czekasz, to długo – odpowiedział mistrz”.

 

Czy Ty też ciągle na coś czekasz i jednocześnie masz poczucie, że czas przelatuje Ci między palcami?
No właśnie, CZAS. Jeden z najcenniejszych zasobów XXI w. Mamy tyle samo czasu, co nasi przodkowie sprzed 50, 100, 1000 i więcej lat. Nasza doba trwa dokładnie tyle samo, co doba zdobywców nagrody Nobla, najbogatszych i najbiedniejszych ludzi świata, naszych szefów, autorytetów i rodziców. A jednak coś sprawia, że to być może właśnie Ty bardzo cierpisz na niedobór czasu i nie masz pojęcia jak inni sobie z tym radzą?! Wysokie poprzeczki, które sobie narzucamy i presja doskonałości oraz najwyższej efektywności sprawiają, że gubimy radość, a w zamian jesteśmy nieznośnie zabiegani. Czas panuje nad nami i ma się w tym rozkosznie dobrze. Choć w gruncie rzeczy godziny, zegarki, kalendarze to tylko społeczna umowa.

 

Dla tych, którzy chcą poznać swój czas i widzieć w nim zasób oraz nauczyć się nim zarządzać, zapraszamy na krótkie szkolenie wprowadzające do tematu ‘CZAS TO MÓJ ATUT – TRENING PRZEJMOWANIA KONTROLI NAD CZASEM W TWOIM ŻYCIU’.

PROGRAM SZKOLENIA

 • praca z rolami, wartościami w twoim życiu;
 • praca z przekonaniami na temat czasu, które blokują swobodne działanie;
 • techniki, metody i sposoby zarządzania czasem.

 

SZCZEGÓŁY SZKOLENIA

Data: 17.02.2016 r.
Godziny: 17.00-20.00
Miejsce: Katowice centrum
Koszt udziału w szkoleniu: 75,00 zł.

 

Chętnych prosimy o kontakt mailowy: biuro@be-master.pl
Informacje także na stronie BE-MASTER: szkolenia Katowice

BE-MASTER COACHING

“Nie jest najważniejsze, byś był lepszy od innych.Najważniejsze jest, byś był lepszy od samego siebie z dnia wczorajszego.”
Mahatma Gandhi

Wszystkich pasjonatów rozwoju osobistego zapraszamy na cykl otwartych szkoleń oferowanych przez BE-MASTER COACHING.

Tematyka otwartych treningów szkoleniowych:
1. Jak mówić, aby inni chcieli nas słuchać? – trening wystąpień publicznych
2. Coaching grupowy dla pracowników, czyli jak efektywnie realizować cele grupowe oraz wydobyć potencjał pracowników
3. Czas to mój atut – skuteczne zarządzanie czasem w organizacji
4. TAK czy NIE? Trening asertywności w praktyce
5. Życie po stresie. Trening antystresowy
6. Kreatywność pierwszym etapem innowacji – praktyczny wymiar kreatywności na stanowisku pracy
7. Bez odbioru – trening skutecznych rozmów telefonicznych
9. Motywa(k)cja – trening motywacyjny
10. Efektywna komunikacja w instytucji.
11. Praca zespołowa – jak rozbudzić potencjał w grupie?
12. Profesjonalna obsługa klienta, w tym klienta trudnego.
13. Mowa ciała i emisja głosu jako narzędzia efektywnej komunikacji.
14. Sprawna komunikacja w urzędzie.
15. Efektywne zarządzanie zespołem.
16. Obsługa klientów niepełnosprawnych.
17. Skuteczna promocja w internecie – marketing internetowy instytucji publicznej.

Zapraszamy do udziału w treningach szkoleniowych, które dostępne są w następujących formułach:
1) 3 godzinne spotkania – krótkie formy treningowe, które pozwolą Ci ocenić swój potencjał w danej dziedzinie i dokonać decyzji o dalszym rozwoju. Cena – 45 zł netto, (55,35 zł z Vat)
2) 8 godzinne szkolenia – kompleksowe szkolenie, podczas którego popracujemy nad konkretnymi umiejętnościami i kwalifikacjami. Wycena przygotowywana indywidualnie. Prosimy o kontakt z biurem BE-MASTER.

Oferujemy także szeroki pakiet szkoleń dla firm,  w tym także warsztaty o charakterze integracyjnym (team-building):
1. Szach mat – gra w szachy na planszy 1:1 połączona z aktywnościami budującymi
integrację zespołu.
2. Stylizowana sesja zdjęciowa. Zabawy wzmacniają więź grupową, po to, aby już
a moment wyeksponować ją w sesji zdjęciowej.
3. Jak budzić kreatywność w instytucji – techniki warsztatowe.
4. Z-grajmy-to – czyli w jaki sposób odwrócić, zgamifikować lub zaprojektować rutynowe działania w firmie.

Firmom oferujemy możliwość przygotowania dedykowanego programu szkoleniowego, który dostosowany będzie do wymagań i specyfiki Państwa branży. W celu otrzymania precyzyjnej oferty cenowej prosimy o kontakt e-mailowy lub telefoniczny w raz z informacją, jakimi szkoleniami oraz w jakim wymiarze godzinnym są Państwo zainteresowanie
podjęciem współpracy z nami.

Tworzymy przestrzeń dla rozwoju, trenujemy umiejętności, podnosimy kompetencje, podwyższamy kwalifikacje, ponieważ… wierzymy w Twój osobisty potencjał i możliwości rozwoju Twojej organizacji.

SPRAWDŹ NAS.

Więcej informacji na stronie be-master.pl

Oczekiwania studentów i pracodawców dotyczące organizacji praktyk i staży studenckich

Osoby młode, studenci oraz absolwenci stanowią grupę najbardziej zagrożoną bezrobociem nie tylko w Polsce. Jak pokazuje raport Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) ze stycznia 2015 r. niezależnie od poziomu wykształcenia stopa bezrobocia wśród osób w grupie wiekowej 25-34 lata jest wyższa niż wśród osób w wieku 55-64 lata. Pracodawcy stojący w obliczu kryzysu gospodarczego wolą stawiać na doświadczonych pracowników. Dodatkowo wydłużenie okresu pracy zdecydowanie spowalnia proces wymiany pracowników.

Studenci wykazują bardzo duże zainteresowanie praktykami oraz stażami. Badanie przeprowadzone przez firmę Deloitte („Pierwsze kroki na rynku pracy Międzynarodowe badanie studentów i absolwentów” z kwietnia 2013 r) pokazuje, że poszukiwaniem praktyk lub pracy zainteresowanych było około 65% studentów i młodych absolwentów.

Aby jednak pogodzić studia z pracą zawodową studenci szukają pracy/ praktyk w niepełnym wymiarze godzin. Elastyczny system pracy ma kluczowe znaczenie dla wielu studentów. Bardzo często warunkuje on możliwość podjęcia pracy. Niezwykle ważne jest zatem, aby pracodawcy zdawali sobie sprawę z oczekiwań jakie mają wobec nich studenci.

W ramach projektu „Laboratorium Kariery” przeprowadzone zostało badanie studentów na temat ich opinii dot. zrealizowanych praktyk zawodowych, a także preferencji dotyczących „praktyk idealnych”.

Głównym celem badania było zweryfikowanie jakości obecnie oferowanych przez przedsiębiorców praktyk, a także określenie warunków, które wpłyną na lepsze dostosowanie staży zawodowych do oczekiwań studentów. Przeprowadzone badanie pozwoliło ustalić, jakie bodźce wpływają na podejmowanie aktywności zawodowej, a także czym kierują się studenci przy wyborze firm/ organizacji oferujących praktyki.

Badanie pokazało następujące zależności:

 • Zdecydowana większość studentów podejmuje praktyki zawodowe, w celu poprawy swoich szans na zatrudnienie poprzez zwiększenie swojego doświadczenia zawodowego (48% badanych) lub możliwości przygotowania atrakcyjnych z punktu widzenia pracodawcy dokumentów aplikacyjnych (20% badanych). Duża liczba studentów (28% badanych) oświadczyła, iż praktykę zawodową utożsamiają głównie z narzuconym przez uczelnię obowiązkiem.
 • Studenci zapytani o najważniejszy dla nich powód, dla którego podejmują lub mogliby podjąć pracę w okresie studiów, odpowiedzieli w ogromnej przewadze (81% respondentów), iż chęć zarobienia pieniędzy jest dla nich główną zachętą.
 • Decydując się na wybór odpowiedniej praktyki lub stażu, studenci kierunków humanistycznych (45% badanych) zwracają uwagę przede wszystkim na dogodne warunki praktyki oferowane przez organizatora praktyk.
 • Kluczowym czynnikiem, który powstrzymuje studentów (41% badanych) od podejmowania dodatkowych praktyk jest brak zainteresowania ze strony pracodawców. Studenci podkreślali, iż pomimo kilkukrotnego przesłania dokumentów aplikacyjnych, nie otrzymują od nich żadnej odpowiedzi.
 • Największym zainteresowaniem wśród studentów kierunków humanistycznych cieszą się praktyki i prace oferowane przez małe i średnie przedsiębiorstwa. Aż 64 % badanych studentów deklaruje, iż właśnie w tego typu jednostce, chciałoby postawić swoje pierwsze kroki na rynku pracy.
 • Dokonując wyboru odpowiedniego miejsca pracy, studenci (35% badanych) zwracają uwagę na to, czy spełniają kryteria wymagane przez pracodawców.
  W związku z faktem, iż pracodawcy często oczekują wygórowanych kwalifikacji ze strony potencjalnych pracowników, studenci często rezygnują z wysłania aplikacji.
 • Zapytani o swoje atuty na rynku pracy, studenci (36% badanych) odpowiadali, iż najbardziej pomocna w znalezieniu pracy może być ich determinacja. Wynika to głównie z niskiej ilości ofert pracy dedykowanych osobom, które ukończyły kierunki humanistyczne takie jak: politologia, socjologia, filozofia.
 • Niepokojącym wynikiem jest stosunkowo wysoka popularność odpowiedzi (19% badanych) – brak atutów. Oznacza to, iż duża część studentów z góry zakłada,
  iż będzie miała problemy ze znalezieniem pracy, ze względu na słabe kwalifikacje zawodowe oraz niską atrakcyjność kierunku studiów.

Raport zawiera także rekomendacje dla studentów oraz dla pracodawców, w zakresie zwiększenia atrakcyjności ofert stażowych. Niezwykle ważne jest także to, aby praktyki zawodowe nie były tylko i wyłącznie koniecznym obowiązkiem do spełnienia, ale umożliwiały nabycie kompetencji zawodowych, które zostaną zaprocentują w przyszłości na rynku pracy. Wśród rekomendacji wymienić można:

– Konieczność podejmowania aktywności zawodowej w trakcie studiów. Studenci kierunków humanistycznych, niezależnie od trybu studiów (dzienny, wieczorowy, zaoczny) powinni angażować się w działania, które zapewnią im nabycie doświadczenia zawodowego. Aby to było możliwe, pracodawcy powinni zapewniać elastyczne godziny pracy, które umożliwią połączenie studiów z praktyką / pracą zawodową.

– Niezwykle istotne jest to, aby studenci w czasie praktyk mieli okazję wykazać się kreatywnością, samodzielnością oraz twórczym myśleniem. Dzięki temu student rozwinie swoje umiejętności, a pracodawca będzie miał okazję „przetestować” praktykanta pod kątem jego możliwości spełnienia się na określonym stanowisku pracy.

– Aktywne korzystanie z oferty akademickich biur karier. Bogata oferta działań oraz bliski kontakt ze światem biznesu to korzyści, które w ogromnym stopniu mogą pomóc studentom w znalezieniu wartościowej praktyki. Współpraca z biurem karier to także ogromne wsparcie dla przedsiębiorców w prowadzeniu procesu rekrutacyjnego zarówno na stanowiska stażowe, jak i na pełnoetatowe stanowiska pracy.

– Zmiana podejścia do praktyk studenckich, jako narzuconego działania do zaliczenia. Większe zaangażowanie studentów w czasie praktyk zawodowych, może zostać nagrodzone przez pracodawcę propozycją dalszej współpracy. Ważne jest to, aby studenci świadomie i odpowiedzialnie wybierali miejsca praktyk i staży zawodowych. Pracodawcy powinni traktować studentów jako swoich potencjalnych pracowników i nie szczędzić im czasu potrzebnego na wdrożenie do obowiązków na danym stanowisku pracy.

Pełny raport z badania przeprowadzonego w ramach projektu „Laboratorium Kariery” jest dostępny do ściągnięcia na stronie internetowej Fundacji Pracownia Jutr pracowniajutr.pl. Projekt „Laboratorium Kariery” został dofinansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

pasek logotypów

Laboratorium Aktywności Społecznej Osób Starszych – LASSO

Fundacja Pracownia Jutr wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Lędzinach mają ogromną przyjemność zaprosić wszystkich seniorów z miasta Lędziny do udziału w projekcie  „Laboratorium Aktywności Społecznej Osób Starszych – LASSO” dofinansowanego ze środków Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 – 2020. W realizację projektu aktywnie zaangażowany jest także Urząd Miasta w Lędzinach.

W programie przygotowaliśmy bardzo bogaty pakiet działań integracyjnych, rozwojowych i edukacyjnych, wśród których z pewnością każdy znajdzie coś dla siebie. Seniorzy będą także realizować własne inicjatywy w ramach wolontariatu.

Projekt LASSO będzie obfitował w działania szkoleniowe oraz rozwojowe. Seniorzy będą mogli poszerzyć swoje kompetencje i umiejętności dzięki uczestnictwie w wybranych w warsztatach.  W programie przewidziano następujące aktywności:

– warsztaty języka włoskiego,

– warsztaty z zakresu nowoczesnych technologii,

– warsztaty taneczne,

– warsztaty artystyczne,

– warsztaty z rozwoju osobistego,

– zajęcia na basenie,

– warsztaty promujące zdrowy styl życia.

Dodatkowo seniorzy będą mogli zaangażować się w specjalnie przygotowane dla nich inicjatywy integracyjne:

– udział w przedstawieniu teatralnym,

– nagranie audiobooka z literaturą śląską,

– udział w sesji zdjęciowej, która zostanie wykorzystana do wydania kalendarza na rok 2016,

– udział w wyjeździe integracyjno – kulturalnym,

– stworzenie przewodnika po Lędzinach.

Już dziś zapraszamy wszystkich chętnych seniorów do kontaktu z organizatorami. Jesteśmy przekonani, iż dzięki realizacji projektu uda się nam utrzymać wysoką aktywność społeczną seniorów w mieście Lędziny. Mamy nadzieję, iż szeroki wachlarz zaplanowanych działań oraz przygotowane atrakcje będą stanowiły doskonałą formę spędzania wolnego czasu.

Informacje na temat projektu można także znaleźć na stronie www.pracowniajutr.pl oraz na Facebooku – funpage Pracownia Jutr.

Informacji na temat projektu i rekrutacji udzielają:

1) Miejski Ośrodek Kultury w Lędzinach, tel. 32 326 78 33

2) Fundacja Pracownia Jutr, tel. 665 740 296 lub 791 733 089

pasek_logotypow_FIO

„Laboratorium Aktywności Społecznej Starszych Osób LASSO”

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

Książka na niedzielę

Uwielbiam książki. To dla mnie środek wyrazu, relaksu, źródło inspiracji, a w trudniejszych chwilach balsam lub skuteczny medykament. Wiele z nich w bardzo wyraźny sposób wpłynęło na moje życie. Dzisiaj chcę się z Wami podzielić książkami, które fascynują, inspirują, otwierają, zmieniają… Kolejność przypadkowa.

 • Anthony Robbins – „Obudź w sobie olbrzyma”

Biblia rozwoju. Tony Robbins wie o naszej psychice wszystko i potrafi dostrzec w każdym z nas gigantyczny potencjał. Uwaga, książka jest bardzo obszerna i zawiera ogromną ilość treści, więc jeśli nie miałeś do czynienia z książkami z zakresu rozwoju to może nie zaczynaj od niej. Zmotywuj się czymś lżejszym, a do tej książki sięgnij później. Pozycja obowiązkowa.

 • Seria książek coachingowych Beaty Pawlikowskiej

Beata Pawlikowska rozmawia w nich z Twoją podświadomością i trudno nie wykonać ćwiczeń, które są zawarte w poszczególnych częściach.

 • Gretchen Rubin – „Projekt szczęście”

Książka dla tych, którzy swój pomysł na szczęście chcą rozpisać na części i szukają na to pomysłu. Wiele inspiracji.

 • Jon Gordon – „Autobus energii”

Moja siostra uwielbia tą książkę i trzyma ją zawsze blisko siebie, aby użyć „w razie potrzeby”. Książkę czyta się łatwo, prosto i przyjemnie. To taki zastrzyk energii na już.

 • Brett Regina: „Bóg nigdy nie mruga”

Książka, która mnie zawsze wzrusza, bawi i sprawia, że przypominam sobie, co w życiu ważne.

 • Anthony de Mello – „Przebudzenie”

Przeczytanie tej książki może być wstrząsające!

 • Marshall Rosenberg – „To, co powiesz może zmienić świat”

Esencja skutecznej komunikacji, mediacji. Obowiązkowa lektura dla każdego lidera i człowieka, który chce się skutecznie porozumiewać z innymi. Uczy, jak mówić o własnych potrzebach.

 • Clarissa Pinkola Estes: „Biegnąca z wilkami”

Polecam przede wszystkim kobietom. To świetna książka opisująca archetyp kobiety w baśniach i legendach. Sporo można się nauczyć o kobietach.

 • Robert Bly: „Żelazny Jan: rzecz o mężczyznach”

Książka przede wszystkim dla mężczyzn i męskości.

 • Tony Schwartz: „Taka praca nie ma sensu”

Bardzo skuteczny poradnik dla tych, którzy chcą pracować efektywniej.

A jakie książki Wy lubicie i polecacie? Zapraszam do komentowania.

bm

8314929977_28fd740070_c

Gremlin game cz. 2

Poznałeś swoje gremliny.

Przyszła pora, aby uwolnić oswojone gremliny. Już je poznałeś, teraz je puść wolno.

Jak to zrobić?

Pora zmienić nawyki myślowe. Jeśli, np. w kółko powtarzasz, że jesteś gruba/gruby. I już oswoiłeś tego gremlina (uświadomiłaś sobie, że sam tak o sobie mówisz i myślisz, bo ktoś wbudował taki obraz w Ciebie, np. telewizja), to czas zmienić myślenie o sobie. Nie ma sensu mówić sobie do lustra „wyglądam jak Claudia Schiffer” (choć są teorie, które mówią, że to działaJ). Polecam kilka innych afirmacji:

„Lubię siebie i dbam o siebie”.

„Każdego dnia podobam się sobie coraz bardziej”.

„Akceptuję swoje ciało, troszczę się o nie”.

Wybierz sobie jedną myśl i zacznij nią żyć, wierzyć.

Zmień swoje myślenie, zaakceptuj siebie a zobaczysz, że świat lubi Ciebie.

 

bm

korona

Wygrać z gremlinami

Chcę Cię zaprosić do zabawy. Przygotuj sobie kolorowe małe karteczki, pisaki oraz pudełko (może być opakowanie po herbacie lub coś w tym rodzaju).

Tak, tutaj przerwij czytanie i znajdź pudełko oraz karteczki oraz pisaki. Jeśli Ci się nie chce, to tym bardziej znajdź potrzebne elementy do tej zabawy. To jest gra, więc nie ma się co obawiaćJ

Ok, będziemy szukać gremlinów. To takie stworzenia, które nie są zbyt przyjemne. Przypominają niezgrabne stworki, których bałaś/bałeś się w dzieciństwie. Wyobraź je sobie, możesz je narysować. Masz?

Narysuj ich więcej, minimum 5.

Super. Teraz trzeba je nazwać. Gremliny w naszej zabawie będą nosić imiona naszych wad, złych nawyków, obraźliwych komentarzy, które mówimy sami do siebie.

Nie masz pomysłu?

Oto kilka gremlinów:

Głupek – „Jestem głupia”

Grubas – „Jestem gruba”

Pajac – „Zawsze coś bez sensu palniesz”

Kozioł – „Przepraszam, że żyję”

Niewidek – „Oby na mnie nikt nie spojrzał”

I tak dalej….puść wodze fantazji.

Ok. Jeśli masz już swoją ekipę gremlinów, to teraz najważniejsza część.

Jesteś gotowy?

Twoim zadaniem jest przez najbliższy tydzień poznać bliżej swoje gremliny. Pomyśl, skąd się wzięły (może rodzice tak się do Ciebie zwracali?, nauczycielka w podstawówce tak Cię naznaczyła?), co dobrego jest w tym gremlinie, czego nie lubisz. Poznaj je. Przestań się ich wypierać, posłuchaj ich. Najlepszym sposobem na strach jest jego oswojenie.

Spróbuj!

 

bm

 

9n

Podnieś głowę, spójrz przed siebie!

Wiele osób pyta mnie, no dobra, ale jak zacząć? Jak coś zmienić w sobie? Nasz mózg jest bardzo mądry. Stąd po pierwsze, warto się nastawić, że będzie to wymagało czasu  i cierpliwości względem samego siebie.

Na dobry początek proponuję Ci, abyś skupiła/skupił się na swojej postawie. Spójrz jak stoisz, siedzisz. Czy to jest postawa człowieka spełnionego, pełnego radości z tego, że żyje? Może chodzisz wiecznie zgarbiony, szurasz nogami i wzdychasz co 10 sekund myśląc sobie, że życie jest takie niesprawiedliwe… NO i co Ci to daje? Przyznaj się tak szczerze, co z tego masz?

To może spróbuj skupić się na swoim ciele. Po pierwsze, wyprostuj się. Podnieś głowę, spójrz przed siebie. Dojrzyj inny wymiar. I utrzymaj postawę. Wiem, po 10 minutach jest ciężko. Po 15 pewnie zapomnisz,  że czytałaś/eś ten tekst. To nic. Spróbuj od nowa. Życie to ciągłe zaczynanie od nowa. Pracuj nad swoją postawą przez około tydzień. Możesz sobie wymyśleć przypominajkę, np. bransoletkę na ręce lub breloczek do kluczy. Za każdym razem jak spojrzysz na tą rzecz, pracuj nad swoją postawą. Wyprostuj się, uśmiechnij się, weź głęboki oddech i idź. I tyle.

Nie wierzysz? To skul się najmocniej jak potrafisz, opuść głowę, zgarb się i powiedz co widzisz? Swoje pięty, podłogę. No, dobra i w tej pozycji powiedz, że „życie jest dobre”. No i jak?

A teraz odwrotnie. Wyprostuj się, opuść ramiona, spójrz przed siebie i powiedz „życie jest dobre”.

Widzisz różnicę?

 

bm

 

tumblr_n8zm3lrclm1st5lhmo1_1280

Jak zacząć trwałą zmianę w sobie?

Na rynku wydawniczym i w Internecie znajdziesz tysiące psychologicznych książek, motywacyjnych wpisów i setki porad. Wiele z nich jest ogromnie cennych i naprawdę wpływa na jakość naszego  życia. Jest tylko jeden warunek, który trzeba spełnić, trzeba proponowane porady wcielić w życie. Nie wystarczy przeczytać, pokiwać głową i pomyśleć:

„- Hmmm, ale super ćwiczenie. Zrobię je inny razem, bo akurat przed chwilą zaczęło mnie łamać w plecach i długopis to też się gdzieś schował, kot nie jadł…”

albo przeczytać i powiedzieć „to nie działa”. Tak? A spróbowałeś/spróbowałaś? Nasz mózg nie lubi zmiany. I nie ma się mu co dziwić. Jego bardzo ważną funkcją jest nas bronić i za wszelka ceną unikać cierpienia. A w strefie komfortu, czyli tego, co znamy (nawet jeśli tego nie lubimy) jest wygodnie, znajomo, może nawet przytulnie. Zmiana, to wyjście ze strefy komfortu. Może być na początku zimno, obco, dziwnie. Wyjście ze strefy komfortu to odwaga, aby zrobić krok dalej, aby widzieć więcej. Nie ma się co oszukiwać, to nie jest łatwe. Jednak. Jak już wyjdziesz i się rozejrzysz zobaczysz, że warto. Widzisz więcej, pełniej, głębiej. I idziesz dalej. To, co gotowy/a na pierwszy krok?

bm

 

YoqkHO

W poszukiwaniu własnego jutra

Jest wiele jutr. Każdy z nas ma swoje własne i niepowtarzalne. Dzisiaj jest czas, aby znaleźć w sobie wreszcie odwagę i otworzyć się na swój potencjał. Nasza Fundacja wspiera tych, którzy już się odważyli, jak i tych, którzy ciągle szukają sposobu na własne otwarcie. Ten blog jest po to, aby w tym Ci pomóc. Pamiętaj, że każda zmiana to proces. Wymaga cierpliwości, obserwacji i dobroci względem samego siebie. Ha, czy zastanawiałaś/łeś się czy jesteś dla siebie dobra/dobry? Czy dbasz o swoje zdrowie, dobre samopoczucie, rozwój? Czy wiesz co Ci służy, a co przeszkadza? I wreszcie, czy wiesz co nadaje Twojemu życiu sens? Jeśli tak to gratulujemy. Jeśli nie, to cieszymy się, że odważyłaś/łeś się wyruszyć z nami w podróż, aby odnaleźć odpowiedź.

A zatem do jutra!

bm

6n