Month: October 2014

Jesteśmy dumni…

Jesteśmy dumni, że staliśmy się częścią kampanii promocyjnej „Chcę, potrafię, pomagam!”, która została wymyślona i jest współrealizowana przez Uczestników projektu „Respect ON – działania obywatelskie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych” w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Jesteśmy dumni, że udało się nam zintegrować studentów pełno- i niepełnosprawnych Uniwersytetu Śląskiego do wspólnego działania. Wszystkie bariery i przeszkody, jakie ujawniły się w naszych działaniach były dla nas okazją do własnego rozwoju i często motywowały do jeszcze bardziej zaangażowanej pracy.

Jesteśmy dumni, że udało się nam wydobyć lub wzmocnić w Uczestnikach projektu społeczny potencjał, iskrę do działania. Mamy pewność, że to już procentuje na uczelni, w naszym otoczeniu.

Jesteśmy dumni z tego, że z pełną świadomością skruszyliście wiele barier, które tak naprawdę istnieją pomiędzy nami tylko w naszych głowach.

Jesteśmy dumni, że mogliśmy i nadal możemy się od Was uczyć tego, że marzenia się spełniają, a życiowe przeciwności są tylko lekcją do przerobienia, aby pójść dalej.

Jesteśmy dumni z tego, że macie odwagę mówić o tym co dobre, piękne nawet kiedy bywa czasem trudno.

Jesteśmy dumni z tego, że chcecie pomagać, działać z potrzeby serca.

Dzisiaj tworzysz swoje jutro to motto Fundacji Pracownia Jutr.

Wielkie dzięki za to, że podjęliście wysiłek, aby to lepsze, bardziej świadome JUTRO tworzyć z nami dzisiaj. Dla was wszystkich mamy ogromny R E S P E C T!

 

Beata

beata m

 

 

 

 

„Królewska gra”

O kim, o czym?

Projekt „Królewska gra” to projekt mający na celu wzbogacenie oferty bezpłatnych zajęć edukacyjnych oraz integracji dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez udział w zajęciach szachowych.

Dla kogo?

Odbiorcami projektu są dzieci, młodzież i dorośli zamieszkujący Piekary Śląskie. W projekcie weźmie udział min. 15 osób. Pośrednio z projektu skorzystają rodziny uczestników oraz środowisko lokalne.

Kiedy?

Projekt jest realizowany od 08 września 2014 r. do 30 listopada 2014 r.

Kto?

Lider projektu: Fundacja Pracownia Jutr
Grupa nieformalna realizująca projekt: Szach Mat
Projekt jest współfinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Jak działamy?

W ramach projektu zakupiony zostanie sprzęt (szachownice wraz z figurami szachowymi, zegary szachowe) oraz materiały szkoleniowe (rzutnik, komplety książek).

Zajęcia szachowe będą prowadzone raz w tygodniu przez co najmniej 2 godziny zegarowe. W projekcie zajęcia będą prowadzone przez 3 wolontariuszy. Przewiduje się utworzenie grupy początkującej i średnio-zaawansowanej. Zajęcia będą obejmowały część teoretyczną oraz praktyczną. Dzieci otrzymają książki szachowe na których będą pracować.

Zorganizowany zostanie turniej szachowy (listopad 2014) o mistrzostwo Piekar Śląskich dla wszystkich zainteresowanych królewską grą. W ramach projektu zostanie zatrudniony sędzia z uprawnieniami w celu sędziowania turnieju. Na turnieju będą obowiązywały przepisy Polskiego Związku Szachowego oraz FIDE. Turniej będzie przeprowadzony systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund, tempo gry – 15 minut na zawodnika. Zwycięzcy otrzymają drobne nagrody rzeczowe.

Zapraszamy do udziału w projekcie „Królewska gra”!

Szczegółowych informacji na temat projektu udzielają:

• Koordynator Projektu: Barbara Rybacka tel. 506 373 343, e-mail: ba.rybacka@gmail.com

• Przedstawiciel grupy nieformalnej „Szach-mat”: Roman Pełka, tel. 661 570 112, e-mail: roman.net@wp.pl

 

pasek_logotypow_FIO

„Królewska gra”

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

„Rozwijamy nasze wspólne jutro”

O kim, o czym?

Projekt „Rozwijamy nasze wspólne jutro!” to program rozwoju Fundacji Pracowania Jutr mający na celu podniesienie jakości i standardu świadczonych przez Fundację usług.

Dla kogo?

Jest to projekt dla Fundacji Pracownia Jutr i jej pracowników.

Kiedy?

Projekt jest realizowany od 08 września 2014 r. do 10 października 2014 r.

Kto?

Lider projektu: Fundacja Pracownia Jutr

Projekt jest współfinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Jak działamy?

W ramach projektu zakupiony zostanie nowoczesny sprzęt multimedialny, a także opracowany zostanie nowatorski program edukowania i wdrażania Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w oparciu o normę PN-ISO 26000:2012 – wersja polska. Dzięki realizacji projektu wzrośnie wiedza i kompetencje pracowników Fundacji Pracownia Jutr.

Szczegółowych informacji na temat projektu udzielają:

• Koordynator Projektu: Barbara Rybacka tel. 506 373 343, e-mail: ba.rybacka@gmail.com

• Skarbnik: Ireneusz Tomeczek, tel. 605 649 240, e-mail: irek.tomeczek@gmail.com

 

pasek_logotypow_FIO

„Rozwijamy nasze wspólne jutro!”

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Wstęp do projektu Respect ON

„Respect ON – działania obywatelskie na rzecz Osób Niepełnosprawnych”

O kim, o czym?

Projekt „Respect ON – działania obywatelskie na rzecz Osób Niepełnosprawnych” to połączenie edukacji medialnej, warsztatów rozwoju osobistego oraz działań promujących postawy tolerancji.

Chcemy uzyskać niezwykły efekt w postaci kampanii promującej tolerancję wobec osób niepełnosprawnych. Zgodnie z zasadą „nic o nas, bez nas” chcemy, aby to właśnie studenci wspólnie opracowali program kampanii promocyjnej. A wszystko to pod okiem naszych ekspertów!

Dla kogo?

Projekt adresowany jest do 40 studentów Uniwersytetu Śląskiego (w tym 20 studentów niepełnosprawnych), którzy wykażą się odpowiednią motywacją do aktywnego działania obywatelskiego i społecznego.

Kiedy?

Projekt jest realizowany od 1 czerwca 2014 do 31 grudnia 2014 r. Szkolenie rozpoczynają się w drugiej połowie września.

Kto?

Lider projektu: Fundacja Pracownia Jutr  http://pracowniajutr.pl/projekty/respect-on/
Partner projektu: Uniwersytet Śląski w Katowicach
Projekt jest współfinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Jak działamy?

W ramach projektu przewidzieliśmy trzy główne działania: Szkolenia, Wyjazd integracyjny, Kampania Promocyjna.

1. Szkolenia (44 godz.)

Moduł I – Trening interpersonalny:
– Odkrywanie swoich mocnych stron
– Komunikacja
– Zarządzanie zespołem
– Zarządzanie czasem

Moduł II – Zasady tworzenia kampanii promocyjnej:
– Kreowanie akcji promocyjno-informacyjnych w lokalnym otoczeniu
– Zasady tworzenia scenariuszy kampanii społecznych
– Narzędzia promocji

Moduł III – Zasady tworzenia kampanii promocyjnej:
– Tworzenie spotu telewizyjnego,
– Tworzenie spotu radiowego,
– Tworzenie artykułu reklamowego w prasie
– Pisanie scenariusza reklamowego

2. Wyjazd integracyjny (40 godz. warsztatów)

Uczestnicy wezmą udział w bezpłatnym, 5 dniowym szkoleniu integracyjnym.
Szkolenia będą podzielone na 3 moduły:
Moduł I – trening interpersonalny
Moduł II – warsztaty aktywnego działania

Moduł III – praktyczne zajęcia z kreowania wizerunku (udział w profesjonalnej sesji zdjęciowej)

3. Kampania promocyjna

Teoria w praktyce, czyli najwyższy czas wdrożyć pomysły w życie.
Uczestnicy projektu będą mieli wyjątkową okazję samodzielnie opracować plan kampanii promującej postawy tolerancji wobec osób niepełnosprawnych.
Ale plan to nie wszystko! Uczestnicy samodzielnie zrealizują poszczególne etapy kampanii promocyjnej, m.in.

– stworzą plakat,
– zaplanują i wystąpią w spocie reklamowym,
– wezmą udział w sesji zdjęciowej do kalendarza UŚ na 2015 r.
– przeprowadzą działania, które samodzielnie zaplanują.

Ponadto w projekcie każdy Uczestnik weźmie udział w konsultacjach psychologiczno – rozwojowych, otrzyma publikację nt. społecznej działalności (jak zacząć? Jak się rozwijać w III sektorze?), a także certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności i kwalifikacje.

 

pasek_logotypow_FIO

„Respect ON – działania obywatelskie na rzecz Osób Niepełnosprawnych”

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

TWORZYSZ DZISIAJ SWOJE JUTRA!

pracowania_avatar31.png

Pracownia Jutr powstała z pasji do rozwoju, odwagi do sięgania po to, co dotąd nieosiągalne. Robienia więcej, lepiej i dokładniej. Działamy profesjonalnie i niestandardowo. I taki będzie nasz blog!

Fundacja inicjuje i promuje współpracę pomiędzy organizacjami pozarządowymi, sektorem edukacji, administracji publicznej i biznesu. O tym właśnie chcemy was na bieżąco informować!

Do jutra!

 79