projekty

„Królewska gra”

O kim, o czym?

Projekt „Królewska gra” to projekt mający na celu wzbogacenie oferty bezpłatnych zajęć edukacyjnych oraz integracji dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez udział w zajęciach szachowych.

Dla kogo?

Odbiorcami projektu są dzieci, młodzież i dorośli zamieszkujący Piekary Śląskie. W projekcie weźmie udział min. 15 osób. Pośrednio z projektu skorzystają rodziny uczestników oraz środowisko lokalne.

Kiedy?

Projekt jest realizowany od 08 września 2014 r. do 30 listopada 2014 r.

Kto?

Lider projektu: Fundacja Pracownia Jutr
Grupa nieformalna realizująca projekt: Szach Mat
Projekt jest współfinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Jak działamy?

W ramach projektu zakupiony zostanie sprzęt (szachownice wraz z figurami szachowymi, zegary szachowe) oraz materiały szkoleniowe (rzutnik, komplety książek).

Zajęcia szachowe będą prowadzone raz w tygodniu przez co najmniej 2 godziny zegarowe. W projekcie zajęcia będą prowadzone przez 3 wolontariuszy. Przewiduje się utworzenie grupy początkującej i średnio-zaawansowanej. Zajęcia będą obejmowały część teoretyczną oraz praktyczną. Dzieci otrzymają książki szachowe na których będą pracować.

Zorganizowany zostanie turniej szachowy (listopad 2014) o mistrzostwo Piekar Śląskich dla wszystkich zainteresowanych królewską grą. W ramach projektu zostanie zatrudniony sędzia z uprawnieniami w celu sędziowania turnieju. Na turnieju będą obowiązywały przepisy Polskiego Związku Szachowego oraz FIDE. Turniej będzie przeprowadzony systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund, tempo gry – 15 minut na zawodnika. Zwycięzcy otrzymają drobne nagrody rzeczowe.

Zapraszamy do udziału w projekcie „Królewska gra”!

Szczegółowych informacji na temat projektu udzielają:

• Koordynator Projektu: Barbara Rybacka tel. 506 373 343, e-mail: ba.rybacka@gmail.com

• Przedstawiciel grupy nieformalnej „Szach-mat”: Roman Pełka, tel. 661 570 112, e-mail: roman.net@wp.pl

 

pasek_logotypow_FIO

„Królewska gra”

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Advertisements

„Rozwijamy nasze wspólne jutro”

O kim, o czym?

Projekt „Rozwijamy nasze wspólne jutro!” to program rozwoju Fundacji Pracowania Jutr mający na celu podniesienie jakości i standardu świadczonych przez Fundację usług.

Dla kogo?

Jest to projekt dla Fundacji Pracownia Jutr i jej pracowników.

Kiedy?

Projekt jest realizowany od 08 września 2014 r. do 10 października 2014 r.

Kto?

Lider projektu: Fundacja Pracownia Jutr

Projekt jest współfinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Jak działamy?

W ramach projektu zakupiony zostanie nowoczesny sprzęt multimedialny, a także opracowany zostanie nowatorski program edukowania i wdrażania Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w oparciu o normę PN-ISO 26000:2012 – wersja polska. Dzięki realizacji projektu wzrośnie wiedza i kompetencje pracowników Fundacji Pracownia Jutr.

Szczegółowych informacji na temat projektu udzielają:

• Koordynator Projektu: Barbara Rybacka tel. 506 373 343, e-mail: ba.rybacka@gmail.com

• Skarbnik: Ireneusz Tomeczek, tel. 605 649 240, e-mail: irek.tomeczek@gmail.com

 

pasek_logotypow_FIO

„Rozwijamy nasze wspólne jutro!”

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich