Projekt

Wstęp do projektu Respect ON

„Respect ON – działania obywatelskie na rzecz Osób Niepełnosprawnych”

O kim, o czym?

Projekt „Respect ON – działania obywatelskie na rzecz Osób Niepełnosprawnych” to połączenie edukacji medialnej, warsztatów rozwoju osobistego oraz działań promujących postawy tolerancji.

Chcemy uzyskać niezwykły efekt w postaci kampanii promującej tolerancję wobec osób niepełnosprawnych. Zgodnie z zasadą „nic o nas, bez nas” chcemy, aby to właśnie studenci wspólnie opracowali program kampanii promocyjnej. A wszystko to pod okiem naszych ekspertów!

Dla kogo?

Projekt adresowany jest do 40 studentów Uniwersytetu Śląskiego (w tym 20 studentów niepełnosprawnych), którzy wykażą się odpowiednią motywacją do aktywnego działania obywatelskiego i społecznego.

Kiedy?

Projekt jest realizowany od 1 czerwca 2014 do 31 grudnia 2014 r. Szkolenie rozpoczynają się w drugiej połowie września.

Kto?

Lider projektu: Fundacja Pracownia Jutr  http://pracowniajutr.pl/projekty/respect-on/
Partner projektu: Uniwersytet Śląski w Katowicach
Projekt jest współfinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Jak działamy?

W ramach projektu przewidzieliśmy trzy główne działania: Szkolenia, Wyjazd integracyjny, Kampania Promocyjna.

1. Szkolenia (44 godz.)

Moduł I – Trening interpersonalny:
– Odkrywanie swoich mocnych stron
– Komunikacja
– Zarządzanie zespołem
– Zarządzanie czasem

Moduł II – Zasady tworzenia kampanii promocyjnej:
– Kreowanie akcji promocyjno-informacyjnych w lokalnym otoczeniu
– Zasady tworzenia scenariuszy kampanii społecznych
– Narzędzia promocji

Moduł III – Zasady tworzenia kampanii promocyjnej:
– Tworzenie spotu telewizyjnego,
– Tworzenie spotu radiowego,
– Tworzenie artykułu reklamowego w prasie
– Pisanie scenariusza reklamowego

2. Wyjazd integracyjny (40 godz. warsztatów)

Uczestnicy wezmą udział w bezpłatnym, 5 dniowym szkoleniu integracyjnym.
Szkolenia będą podzielone na 3 moduły:
Moduł I – trening interpersonalny
Moduł II – warsztaty aktywnego działania

Moduł III – praktyczne zajęcia z kreowania wizerunku (udział w profesjonalnej sesji zdjęciowej)

3. Kampania promocyjna

Teoria w praktyce, czyli najwyższy czas wdrożyć pomysły w życie.
Uczestnicy projektu będą mieli wyjątkową okazję samodzielnie opracować plan kampanii promującej postawy tolerancji wobec osób niepełnosprawnych.
Ale plan to nie wszystko! Uczestnicy samodzielnie zrealizują poszczególne etapy kampanii promocyjnej, m.in.

– stworzą plakat,
– zaplanują i wystąpią w spocie reklamowym,
– wezmą udział w sesji zdjęciowej do kalendarza UŚ na 2015 r.
– przeprowadzą działania, które samodzielnie zaplanują.

Ponadto w projekcie każdy Uczestnik weźmie udział w konsultacjach psychologiczno – rozwojowych, otrzyma publikację nt. społecznej działalności (jak zacząć? Jak się rozwijać w III sektorze?), a także certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności i kwalifikacje.

 

pasek_logotypow_FIO

„Respect ON – działania obywatelskie na rzecz Osób Niepełnosprawnych”

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Advertisements