Nowelizacja Ustawy o Szkolnictwie Wyższym – seminarium dla studentów UŚ

Zapraszamy na dodatkowe panele seminaryjne:

  1. Nowelizacja ustawy o szkolnictwie wyższym – ważne zmiany dla studenta – dr Beata Master, Monika Szynol
  2. Kariera w organizacjach międzynarodowych – Monika Szynol

Wprowadzona nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym wprowadziła dużo zmian, będących odpowiedzią na potrzeby rynku pracy oraz samych uczelni. Nowe rozwiązania wpłyną na większą innowacyjność oferowanych programów nauczania. Przede wszystkim ważną rolę odegrają postanowienia, umożliwiające ściślejszą współpracę uczelni z rynkiem pracy.

Wszystkich studentów Uniwersytetu Śląskiego zapraszamy do udziału w specjalnym panelu seminaryjnym, który odbędzie się 20 października 2015 r.

W celu zwiększenia wiedzy o zmianach wprowadzonych do ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, zostanie przeprowadzony panel informacyjny w czasie seminarium. Prelegenci szczegółowo zaprezentują zmiany wynikające z nowelizacji ustawy o szkolnictwie wyższym, w tym:

  • studia międzyuczelniane, studia dualne prowadzone z pracodawcami. Zniesienie opłaty za drugi kierunek studiów;
  • wybierzstudia.nauka.gov.pl – wszystkie uczelnie na jedno kliknięcie;
  • trzymiesięczne praktyki zawodowe – obowiązek czy przywilej?;
  • monitoring losów absolwentów – czerp z przykładu swoich starszych kolegów;
  • komercjalizuj wyniki swojej pracy naukowej – terminy, zasady podziału zysku.

Zwiększenie świadomości studentów w zakresie obowiązujących ich praw oraz możliwości jakie daje studiowanie wpłynie na lepsze i wartościowsze wykorzystanie okresu studiów do poszerzania swojej wiedzy i umiejętności wymaganych na rynku pracy.

Zapraszamy!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s