„Królewska gra”

O kim, o czym?

Projekt „Królewska gra” to projekt mający na celu wzbogacenie oferty bezpłatnych zajęć edukacyjnych oraz integracji dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez udział w zajęciach szachowych.

Dla kogo?

Odbiorcami projektu są dzieci, młodzież i dorośli zamieszkujący Piekary Śląskie. W projekcie weźmie udział min. 15 osób. Pośrednio z projektu skorzystają rodziny uczestników oraz środowisko lokalne.

Kiedy?

Projekt jest realizowany od 08 września 2014 r. do 30 listopada 2014 r.

Kto?

Lider projektu: Fundacja Pracownia Jutr
Grupa nieformalna realizująca projekt: Szach Mat
Projekt jest współfinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Jak działamy?

W ramach projektu zakupiony zostanie sprzęt (szachownice wraz z figurami szachowymi, zegary szachowe) oraz materiały szkoleniowe (rzutnik, komplety książek).

Zajęcia szachowe będą prowadzone raz w tygodniu przez co najmniej 2 godziny zegarowe. W projekcie zajęcia będą prowadzone przez 3 wolontariuszy. Przewiduje się utworzenie grupy początkującej i średnio-zaawansowanej. Zajęcia będą obejmowały część teoretyczną oraz praktyczną. Dzieci otrzymają książki szachowe na których będą pracować.

Zorganizowany zostanie turniej szachowy (listopad 2014) o mistrzostwo Piekar Śląskich dla wszystkich zainteresowanych królewską grą. W ramach projektu zostanie zatrudniony sędzia z uprawnieniami w celu sędziowania turnieju. Na turnieju będą obowiązywały przepisy Polskiego Związku Szachowego oraz FIDE. Turniej będzie przeprowadzony systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund, tempo gry – 15 minut na zawodnika. Zwycięzcy otrzymają drobne nagrody rzeczowe.

Zapraszamy do udziału w projekcie „Królewska gra”!

Szczegółowych informacji na temat projektu udzielają:

• Koordynator Projektu: Barbara Rybacka tel. 506 373 343, e-mail: ba.rybacka@gmail.com

• Przedstawiciel grupy nieformalnej „Szach-mat”: Roman Pełka, tel. 661 570 112, e-mail: roman.net@wp.pl

 

pasek_logotypow_FIO

„Królewska gra”

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s